API ve ABI Kavramları Üzerine

Yazılımların tüm mimarilerde çalışması ve geriye doğru uyumlu (backward compatibility) olması en çok istenen özelliklerdir. Geliştirilen yazılımın belirli bir dağıtım veya mimariye bağımlı olmayıp, taşınabilir olması büyük kolaylık sağlayacaktır. Sistem seviyesinden bakıldığında taşınabilirlikle ilgili 2 farklı özellik bulunması gerekir. Bunlar;
  • Application Programming Interface (API)
  • Application Binary Interface (ABI)
Şimdi sırasıyla bu kavramları inceleyelim;

ABI ( Application Binary Interface )

ABI, yazılım bileşenleri arasında belirli bir mimari için amaç dosyalar (object file) arasında arayüz  (interface) tanımlamaktadır. ABI demek ayrı ayrı derlenmiş modüllerin bir arada çalışabileceklerine dair alt seviyeli ve detaylı teknik kurallar bütünüdür. ABI uygulama bileşenleri arasında makine kodu seviyesinde uyumluluğu sağlar. Bu uyum korunduğu müddetçe aralarında etkileşim bulunan yazılım bileşenlerinin arka planı değişse de yeniden derlenmeye ihtiyaç duymaksızın eskisi gibi kulanmaya devam ederler.

  • Fonksiyonların nasıl çağrılacağı (calling convention), 
  • Parametrelerin nasıl geçirileceği, 
  • Yazmaçların kullanım şekilleri,
  • Sistem çağrılarının gerçekleştirilme biçimi, 
  • Amaç dosyaların bağlanması (linklenmesi), 
  • Amaç (object dosya) formatı gibi konular ABI kavramı içerisinde değerlendirilebilir. 
Yazılım geliştirme sürecinde ABI kavramı çok karşımıza çıkmaz. Kullanılan geliştirme araçları hedef platform için belirlenen ABI kurallarına uygun kod üretirler. Alt seviye işler yapanlar için bu genelleme doğru değildir. Sistem düzeyinde kod geliştirmek isteyenlerin üzerinde çalıştığı ve diğer çalışmasını istediği sistemlerin ABI standartlarını bilmesi gerekir.


API ( Application Program Interface )

API, uygulamaların kaynak kod seviyesinde birbirleriyle iletişim kurabilmelerine imkan sağlayan, önceden kararlaştırılmış arayüzler (interface) olarak tanımlanabilir. Genellikle her bir API, daha karmaşık ve alt seviye detaylar içeren bir sürecin, çeşitli arayüzlerle (fonksiyon çağrıları gibi) soyutlanmasını sağlar. Bu şekildeki bir soyutlama üzerinden kullanılan API'yi hizmet olarak veren yazılım bileşenleri güncellense ve alt tarafta yapılan işlemlerle ilgili yöntemler değiştirilmiş bile olsa, API seviyesinde aynı arayüz sağlandığı müddetçe bu API'yi kullanan uygulamalar için bir değişiklik yapılmasına gerek olmayacaktır.
Kısaca bir yazılımın, kullandığı kütüphanelerin,servislerin sonraki versiyonlarında herhangi bir değişikliğe gitmek zorunda kalmadan problemsiz çalışabilmesini sağlayan bir arayüz tanımlanması API kavramının ürünüdür.